Friday, August 11, 2017

Contoh Paragraf Persuasi

Contoh Paragraf Persuasi - Perumpamaan Perenggan: Definisi, Ciri, Jenis dan Contoh Perumpamaan Perenggan - Jika dikelompokkan mengikut tujuan, perenggan dibahagikan kepada beberapa jenis, termasuk perenggan naratif, perenggan naratif, perenggan perenggan, dan perenggan persuasi. Oleh kerana jenis-jenis perenggan yang telah kami teliti selesai, artikel ini akan membincangkan perenggan persuasi,


Apakah perenggan pujukan? Persuasi atau Contoh Paragraf Persuasi yang dipanggil persuasif berasal dari perkataan Inggeris, Persuade yang bermaksud menjemput, meyakinkan, atau memerintahkan. Oleh itu, apabila dilihat dari maksudnya, perenggan persuasi adalah perenggan yang bertujuan untuk menjemput, menyuruh, atau meyakinkan para pembaca untuk melakukan sesuatu seperti apa yang disampaikan oleh penulis.


Kertas ini bersifat subjektif kerana Contoh Paragraf Persuasi ia semata-mata pandangan peribadi pengarang sesuatu topik. Kerana tujuannya dijemput, tidak jarang dalam ayat ini sering dijumpai data sokongan untuk memperkuat penulisan, sehingga pembaca tidak teragak-agak untuk melakukan apa yang ditulis oleh penulis.


Tujuan perenggan ini adalah untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca untuk mempercayai dan melakukan apa yang dikatakan penulis dalam perenggan. Untuk mencapai matlamat ini, perenggan pujukan mesti disertakan http://www.anekacontoh.com/2016/04/contoh-paragraf-persuasi.html dengan bukti yang kuat dan data sokongan. Dalam perenggan pujukan terdapat banyak kata yang menarik seperti "datang", "biarkan", dan "melakukannya". Perenggan ini sering dijumpai dalam pengiklanan, himbaun atau propaganda dalam media massa.

No comments:

Post a Comment